Tiedejulkaisemisen päivät 2021: Eettisesti, vastuullisesti — kestävästi

Linkit striimeihin:

Ohjelma netissä torstaina
Ohelma nettissä perjantaina

 

OHJELMA

Torstai 7.10.

10.0010:50 Mitä tiedämme tiedejulkaisemisesta, mitä pitäisi tietää ja mitä sitten?

Keskustelua tiedejulkaisemisen tilasta, tulevaisuudesta ja tietotarpeista uusimman tutkimuksen pohjalta. Tiedejulkaisemista tutkitaan paljon, mitä tutkimus kertoo meille? Voiko tutkimuksen pohjalta sanoa, mihin suuntaan tiedejulkaiseminen kehittyy tai mihin suuntaan sen pitäisi kehittyä?

Avauspuheenvuoro: Mikael Laakso, apulaisprofessori, Hanken Svenska handelhögskolan

Keskustelijat:

Elina Late, tutkija, Julkaisufoorumi, Tieteellisten seurain valtuuskunta
Susanna Nykyri, päällikkö, Avoimen tieteen palvelut, Tampereen yliopisto
Timo Vilén, tietoasiantuntija, FinELib, Kansalliskirjasto
Puheenjohtaja: Sami Syrjämäki, julkaisupäällikkö, Tieteellisten seurain valtuuskunta

11.0011:45 Tietokulttuurin toimijat

Tietokulttuuri ei rakennu ilman ammattitaitoisia toimijoita. Sessiossa käsitellään tutkitun tiedon julkaisemisen ammattilaisuutta ja sitä, mikä pitää tietokulttuurin elävänä. Tänä vuonna keskitymme tiedon kääntämisen merkitykseen.

Puheenvuorot:

Kun maailma avautui
Inkeri Näätsaari, YTM, entinen kirjastonjohtaja

Ammattikääntäjänä tietoa tuomassa
Natasha Vilokkinen, kääntäjä

Käännökset elinvoimaisessa tietokulttuurissa
Leena Kaakinen, kustannusjohtaja, Gaudeamus ja Helsinki University Press

Puheenjohtaja: Riitta Koikkalainen, Tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto

12:0013:00 LOUNAS

13.0013:45 Kestävästi saataville ja käyttöön

Sähköisen julkaisemisen raivostuttavimpia vaivoja ovat linkkirutto ja -nyrjähdykset. Sähköiset julkaisut tavoittavat käyttäjiä helpommin ja laajemmin kuin painetut, mutta ne myös häviävät kovin herkästi netin syövereihin. Kirjastoissa tätä vikurointia yritetään taltuttaa monin tavoin. Tässä sessiossa perehdytään joihinkin keinoihin. Lisäksi pohditaan, millaiseksi tulevaisuus on sukeutumassa.

Puheenvuorot:

Kansallisbibliografia & kansalliskokoelma
Satu Niininen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto

Yliopistojen julkaisuarkistot ja muut e-kokoelmat – hyvät ja huonot puolet
Tomi Rosti, tietoasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston kirjasto

Ammattikorkeakoulujen avoin julkaiseminen ja julkaisuarkistot
Minna Marjamaa, tietoasiantuntija, Theseus-toimisto, AMKIT-konsortio

Pitkää ikää ja saatavuutta – tutkijan ja tiedejulkaisun terveiset
Kirsipauliina Kallio, päätoimittaja, Fennia – International Journal of Geography

Puheenjohtaja: Riitta Koikkalainen

Tiedejulkaisujen pitkäaikaissaatavuuteen ja -säilytykseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen session tuottajalle Riitta Koikkalaiselle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

14.0014:45 Kestävä digitointi

Puheenvuorot:

Tulevaisuus: Miten pitkälle tulevaisuuteen digiaineisto säilyy käytettävänä? Millaiset ovat digitoinnin ympäristövaikutukset?
Esko Clarke Sario, digikonsultti, Kvs-säätiö, Kansanvalistusseura

Rajaaminen: Voiko digitoitavaa aineistoa valita, millä perustein? Periaatteiden muotoilu, eettisyys, arvovalinnat
Jouko Kokkonen, toimituspäällikkö, Liikunta & Tiede

Omistajuus: Miten kunnioittaa tekijänoikeuksia?
Helena Laukkoski, projektikoordinaattori, Historiallinen aikakauskirja

Puheenjohtaja: Terhi Kouvo, toimituspäällikkö, Aikuiskasvatus, Kvs-säätiö, Kansanvalistusseura

15.0015:45 Lehtityön eettisiä pulmia ja ratkaisuja

Näkemyksellisten päätoimittajien keskustelussa paneudutaan tiedelehden toimittamisessa toistuviin, linjauksia ja syvällistä pohdintaa edellyttäviin kysymyksiin. Sosiaali- ja lääketieteiden kaltaisilla aloilla korostuvat mm. kysymykset sidonnaisuuksista, tiede- ja ohjauspolitiikan muodeista ja linjauksista ja kirjoittajuudesta.

Keskustelijat:

Riikka Lämsä, päätoimittaja, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti
Pertti Saloheimo, päätoimittaja, Lääkärilehti
Tuukka Tammi, päätoimittaja, Yhteiskuntapolitiikka

Puheenjohtaja: professori Pauliina Raento, pääsihteeri, Suomen tiedekustantajien liitto

Perjantai 8.10.

10.0010:45 Tutkitun tiedon markkinoilla

Tietoa tuotetaan ja sitä on saatavilla. Miten varmennetaan tutkittuna tietona tarjottavan tiedon laatu?

Puheenvuorot:

Mikä tekee tiedosta tieteellisistä tai tutkittua?
Ilkka Niiniluoto, Tieteen akateemikko

Ajatushautomo, tutkimuslaitos, kollektiivi - tarvitaanko uusia tiedolla vaikuttajien yhteisöjä?
Paavo Järvensivu, KTT, BIOS-tutkimusyksikkö

Taipuuko tiede klikkiotsikoksi? Toimittajat tutkitun tiedon välittäjinä ja tuottajina
Marika Paaso, väitöskirjatutkija, toimittaja

Puheenjohtaja: Sami Syrjämäki

11.0011:45 Vertaisarvioinnin valintoja ja etiikkaa

Mitä tutkimuskäsikirjoitusten vertaisarvioinnista vastaavan päätoimittajan tulee tietää ja osata? Millaisia eettisiä kysymyksiä prosessiin liittyy? Mistä erottaa ”oikean” vertaisarvioinnin? Kuinka pulmia ehkäistään ja ratkaistaan? Pätevätkö samat kysymykset eri referointitapoihin? Kolme päätoimittajaa vastaa omista kokemuksistaan ammentaen.

Keskustelijat:

Janne Autto, päätoimittaja, Sosiologia
Riitta Jytilä, päätoimittaja, Avain
Anu Lahtinen, päätoimittaja, Historiallinen Aikakauskirja

Puheenjohtaja: Pauliina Raento

12.0013:00 LOUNAS

13.0013:45 Digiloikan opetukset. Käytännönläheisiä katsauksia verkossa toimimisesta

Verkossa tapahtuu ja verkosta löytyy. Mitä digiloikka opettaa? Käytännönläheisissä puheenvuoroissa käsitellään aineistojen saatavuutta, tekijänoikeuksia ja kuullaan vinkkejä hyvän verkkotapahtuman järjestämisestä.

Puheenvuorot:

Vapaasti saatavilla - tukea opetukseen avoimilla oppimateriaaleilla
Topi Litmanen, kehityspäällikkö, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus

Vaikeammin verkossa
Maria Rehbinder, lakimies, Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu, Aalto-yliopisto ja Taideyliopisto

Verkkotapahtuman knopit
Mandi Vermilä, vastaava tapahtumatuottaja, Tieteen päivät, TSV
Anni Sairio, koordinaattori, TENK

Puheenjohtaja: Mandi Vermilä, vastaava tapahtumatuottaja, Tieteen päivät, TSV

14.0014:45 Avoimet lehdet, saalistajalehdet ja julkaisutoiminnan harmaa-alue

Tiedejulkaisemisen kenttä muuttuu avoimen julkaisemisen myötä. Avoimella saatavuudella on useita kiistattomia hyötyjä, mutta kirjoittajamaksuun (APC) perustuva kustannusmalli on tuonut tiedejulkaisemiseen myös tieteellisen laadun näkökulmasta huolestuttavia piirteitä.  Tässä sessiossa tarkastellaan ja käydään keskustelua avoimen Gold OA -julkaisemisen (Diamond ja APC), saalistajalehtien sekä harmaa-alueen muutoksista erityisesti Suomen näkökulmasta

Janne Pölönen, suunnittelupäällikkö, Julkaisufoorumi, Tieteellisten seurain valtuuskunta
Elina Pylvänäinen, suunnittelija, Julkaisufoorumi, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Puheenjohtaja: Riitta Koikkalainen

14:4515:00 Tilaisuuden päätös

Pauliina Raento

Tilaisuuden järjestäjät

Tapahtuman järjestäjiä ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Kansalliskirjasto ja Suomen tiedekustantajien liitto.