Tiedejulkaisemisen päivä 2020: Monimuotoisesti, monikielisesti – saavutettavasti

Tiedejulkaisemisen päivä 2020 -webinaari 8.10.2020

Vuoden 2020 Tiedejulkaisemisen päivä pidetään webinaarina koronatilanteen johdosta. Ohjelmassa on puheenvuoroja, joissa käsitellään tiedejulkaisemisen monimuotoisuutta, kieliä ja tiedejulkaisemisen eri roolien yhteensovittamista.

Otsikoita klikkaamalla voit ladata esityksen materiaalin.

Ohjelma

10.00–10.15 Webinaarin avaus

Sami Syrjämäki, julkaisupäällikkö, Tieteellisten seurain valtuuskunta

10.1510.45  Kuinka olla tutkija, asiantuntija ja viestijä yhtä aikaa

Maria Lassila-Merisalo, strategisen viestinnän päällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

Maria Lassila-Merisalo pohtii omakohtaisten esimerkkien välityksellä, mitä eroa on tutkijan, asiantuntijan ja viestijän rooleilla ja kuinka nämä roolit kietoutuvat toisiinsa hänen työssään Hämeen ammattikorkeakoulun strategisen viestinnän päällikkönä.

11.0011.30 Taidetta ja tutkimusta

Taina Riikonen, apurahatutkija (Koneen säätiö), rohkea tekijä Tampereen yliopistossa, kulttuurisen äänentutkimuksen dosentti, äänitaiteilija

Taina Riikosen kolme teemaa ovat tiedeviestintä, tieteen ja taiteen yhdistäminen julkaisuissa sekä taiteellinen tutkimus. Tiedeviestinnässä korostetaan usein tieteen hyötyjä, ja myös taiteesta tavataan puhua välillisesti, sen hyötyjen kautta. –Mitä muuttuisi, jos viestinnässä puhuttaisiinkin sekä tieteen että taiteen itseisarvosta? Entä mitä tieteen ja taiteen dialogisuus tutkimushankkeissa todella tarkoittaa?

12.0013.00 Lounas

13.0013:45 Millä kielellä mennään?

Sanna Kivimäki, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Johanna Vaattovaara, apulaisprofessori, Tampereen yliopisto

Alustuksessa käsitellään ja pohditaan tiedeviestintää tutkimuspohjaiseen tietoon perustuvana vuorovaikutuksena ja viestintänä erityisesti kielentämisen haasteiden näkökulmasta. Alustus pyrkii virittämään ajatuksia aihepiiriin liittyvistä näkökulmista, joista jatketaan keskustelua pienissä etäryhmissä osallistujien erilaisista positioista tai rooleista lähtevästi: millaiset teemaan liittyvät näkökohdat ja kysymykset ovat osallistujien työssä tärkeitä, ajankohtaisia ja/tai kehittämistä vaativia?

13.4514:30 Pikakatsauksia

Tieteellistä tutkimusta vai akateemista Apple-mainontaa? Katsaus koulutusteknologiatutkimuksen markkinoistuneisiin diskursseihin

Pekka Mertala, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Puheenvuorossaan Mertala nostaa esiin tiedepolitiikan, tieteen tekemisen ideaalien ja vallitsevien raportointikäytänteiden välisiä jännitteitä.

Tutkittu tieto kuuluu ihan kaikille
Henna Kara, suunnittelija, Selkokeskus, Kehitysvammaliitto
Leealaura Leskelä, selkokielen tutkija, Helsingin yliopisto

Vuoden 2020 koronaviruspandemia on paljastanut selkokielisen tiedeviestinnän tarpeen, toteavat Henna Kara ja Leealaura Leskelä. Asioiden vaikeutta ei pidä peittää, mutta vaikeista asioista voi viestiä yksinkertaisella kielellä.

Näyttely julkaisemisen välineenä
Tuulikki Kurki, yliopistotutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto

Tuulikki Kurki toteaa puheenvuorossaan, että erilaiset virtuaaliset ja vaihtoehtoiset julkaisumuodot vievät tutkimustuloksia sellaistenkin yleisöjen sellaisten ryhmien ulottuville, joita ei tavoiteta perinteisen akateemisen julkaisemisen foorumeilla

ISNI-tunnuksesta apua tekijöiden erotteluun
Martin Engberg, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto

ISNI-tunnuksen esittely. ISNI on pysyvä tunniste, josta on hyötyä sekä kirjastoille että kustantajille. Kansalliskirjasto on nykyään ISNIn rekisteröintitoimisto ja on suunnittelemassa yhteistyökuvioita kustantajien kanssa

Plan S:n toteutus Suomen Akatemiassa
Jyrki Hakapää, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on sitoutunut noudattamaan Plan S:n linjauksia avoimesta saatavuudesta. Johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää esittelee lyhyesti, mitä tämä käytännössä tarkoittaa: uusi avoimen saatavuuden edellytys on huomioitava 2021 tehtävien hakemusten julkaisusuunnitelmissa

14.30–15:00 Webinaarin yhteenveto ja lopetus

Järjestäjät

Webinaarin järjestää Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Kansalliskirjasto ja Suomen tiedekustantajien liitto.